Privacy

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 treedt de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking. Deze verordening heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens, een evolutie waar bpost als verantwoordelijke onderneming mee voor instaat: Kindercoaching De Parel blijft zich ertoe verbinden u op de meest transparant mogelijke manier op de hoogte te houden van het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Kindercoaching De Parel, Salvialaan 42, 1770 Liedekerke verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@kindercoachingdeparel.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Het is belangrijk dat u weet dat we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).