Traject

Intakegesprek ca. 1u. - Gratis

Tijdens dit intakegesprek probeer ik een duidelijker beeld van jullie kind te krijgen en een breder inzicht te krijgen in jullie hulpvraag, leg ik ook mijn werkwijze uit en leren we elkaar beter kennen zodat we kunnen vaststellen of er een klik is. Ik vind het belangrijk te weten of jullie en jullie kind zich goed voelen bij mij; om u kwetsbaar te durven opstellen is een veilige omgeving nodig en die creëer ik graag voor jullie. Wanneer jullie beslissen om een coachingstraject aan te gaan bij mij wordt er een eerste sessie met het kind vastgelegd.

Sessie 60min - 60€

Elk kind is uniek, elke sessie wordt afgestemd op de behoeften van het kind. De eerste sessie met het kind dient om elkaar te leren kennen, de hulpvraag en de verwachtingen van het kind in beeld te krijgen en een vertrouwensband op te bouwen via verschillende creatieve methodieken waardoor uw kind zich op zijn gemak voelt, plezier ervaart en met een goed gevoel naar huis gaat. In de volgende sessies werken we via verschillende methodieken naar het doel van het kind en op het tempo van het kind.

Hoeveel sessies een traject bevat is afhankelijk van de hulpvraag van uw kind, maar ook de bereidheid en betrokkenheid van de ouders. Het streven is het traject zo kort mogelijk te houden.

Indien uw kind dit wenst, geef ik de ouder(s) de gelegenheid om de laatste 10 minuten bij de sessie aanwezig te zijn, zodat uw kind zelf kan vertellen wat hij/zij gedaan heeft in de sessie.

Afronding van het traject

De laatste sessie bespreken we samen met u en het kind zijn/haar groeiproces en geef ik ook nog verdere tips mee. Indien gewenst kan er een opvolgsessie gepland worden.

Ieder kind is uniek en dus ook ieder traject. Hoeveel sessies verschilt dan ook van kind tot kind en van hulpvraag tot hulpvraag. Sommige kinderen hebben van bij de start meerdere hulpvragen maar het kan ook zijn dat gedurende de sessies verschillende lagen boven komen. Een traject kan 4 à 10 sessies bevatten. Het streven is het traject zo kort mogelijk te houden. Alle sessies met het kind zijn vertrouwelijk wat betekent dat ik enkel met jullie deel waar het kind toestemming voor geeft.