Kindercoaching

 

Kindercoaching is het aanbieden van laagdrempelige, snel te bereiken hulpverlening waarbij je als coach het kind ondersteunt. Vanuit de hulpvraag van het kind gaan we samen op weg om zijn/haar doel te behalen; we werken oplossingsgericht. We gaan samen op pad om zijn/haar talenten en kwaliteiten te (her-)ontdekken via verschillende methodieken, zoals gesprekken, spel, kindermeditatie, creativiteit: tekenen, schilderen, boetseerklei, visionboard, moodboard, knutselen, beweging, lezen, rollenspel, zang, muziek, ... .
Als kindercoach ga ik er vanuit dat het antwoord op de hulpvraag al in het kind aanwezig is. We werken samen vanuit de noden van het kind en op zijn/haar tempo. Ik reik de tools aan om met zijn/haar talenten aan de slag te gaan maar het kind zelf bepaalt welke tools het wil gebruiken.

Kindercoaching gaat over bewustwording en ontdekken van mogelijkheden en talenten maar voor het kind is er een doel nodig; waar gaan we naartoe? Dit is niet het doel van de ouders of van de kindercoach, maar echt van het kind zelf. En het begeleiden van een kind zodat deze het eigen doel kan omschrijven is een vak apart.
Ik verwijs graag naar de koets als metafoor om kindercoaching te verduidelijken, zoals ook Jeannette Stam dit zo mooi uitlegt in haar boeken : 'Coachee' en 'Op avontuur met de kindercoach' :

Wanneer je de betekenis van het woord 'coach' gaat opzoeken, kom je terecht in Kocs, een klein plaatsje in Hongarije. Daar werden in de 15de eeuw koetsen gemaakt voor het keizerlijke wagenpark. Deze voertuigen ontleenden hun naam aan het stadje waar ze heel zorgvuldig werden gemaakt.

De koets staat voor het kind op zich, als geheel.

Er is een koetsier, een passagier en er zijn de paarden, allen staan ze voor een deel van de mens:

De paarden staan voor de talenten van het kind, we werken altijd vanuit de talenten van het kind.

De koetsier staat voor het bewustzijn en geeft de weg aan en stuurt de talenten bij.

De passagier is het zielendeeltje en bepaalt waar de reis naartoe gaat.

De beschermers staan voor de façade die men opzet ; het clownesk-, engeltjes-, duiveltjes-, prinsessengedrag, ...

De bagage = trauma's / complexen van het kind; Als kindercoach ga ik naar de bagage kijken maar ik blijf er af; ik ga deze niet herschikken; dit is van het kind : als het kind deze zelf op tafel legt en opent zal ik met hem/haar meekijken; het kind kan zelf kijken en zelf ontdekkingen doen. Wanneer blijkt dat de bagage te complex is, verwijs ik het kind door.

De obstakels op de weg zijn de problemen die het kind ondervindt. Samen met het kind onderzoek ik dit obstakel en of hij/zij dit obstakel zelf kan overwinnen met zijn koets of er hulpbronnen nodig zijn. Het is belangrijk dat het kind zich bewust wordt van het obstakel en zijn/haar eigen mogelijkheden en de relaties die tot steun kunnen dienen zodat de levensreis kan verder gezet worden.

Het is belangrijk om het vertrekpunt van het kind te weten; waar staat het kind op dit moment in het leven en hiervoor dient het intakegesprek; 1 met de ouders die veel over het kind weten en ook 1 met het kind zelf. Waar sta jij op dit moment ? Hoe ben je hier gekomen?

Ik als coach = de GPS :
- Het kind kiest zelf de bestemming, ik help enkel om de weg te vinden.
- Ik help om de koets te verstevigen, het kind herstelt de koets zelf.

Wanneer het kind de koets zelf niet meer kan herstellen is het tijd voor mij als coach om het kind door te verwijzen.

Dit is het grote verschil met een kinderpsycholoog/-psychiater; Als kindercoach vertrek ik vanuit de talenten van het kind en niet vanuit de problematiek. Ik reik zelf geen oplossingen aan, maar help uw kind zoeken naar oplossingen/antwoorden binnenin.

Mogelijke hulpvragen: 

 • Beperking
 • Autisme
 • ADHD
 • HSP
 • Omgaan met scheiding
 • Omgaan met verlies en rouw
 • Omgaan met boosheid en driftbuien
 • Sociale contacten en sociale vaardigheden
 • Hechtingsproblematiek
 • Pesterijen
 • Verbeteren van het zelfvertrouwen
 • Een laag zelfbeeld
 • Omgaan met stress en spanningen
 • Angsten
 • Faalangsten
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Opvallende veranderingen in gedrag
 • ...